SparkLogo

Newsroom

Lees hier meer

Image

In de newsroom kunt u klantervaringen, verhalen van onze medewerkers en andere nieuwtjes bekijken. Volg ons via twitter, linkedIn, facebook en instagram, zodat u geen video of artikel hoeft te missen!

ImageBW

Dynamische hackavond

“Zo’n avond is ontzettend leuk, we kunnen spelen met de nieuwste technologieën en van alles uitproberen. De sfeer is dynamisch, als iemand een idee roept gaat een ander er meteen mee aan de slag,” vertelt Bert enthousiast. “We werken veel samen, zitten meestal met zijn tweeën achter een computer en dat is heel gezellig. Het bier en de chips ontbreekt ook niet natuurlijk!” zegt hij lachend.

Door de vrije setting ontstaan tijdens hackavonden de leukste ideeën. Bert waakt er wel voor dat het niet te serieus wordt. “We zijn nu al een tijdje bezig met één project en het gevaar is dat we gaan werken met backlogs en deadlines. Ik vind juist dat dit soort avonden ongepland moeten verlopen, gewoon uitproberen en vertrouwd raken met de nieuwste technologieën, dat geeft me een blij gevoel."


ImageBW

Nieuwe APP Buurtwelzijn

En toen kwam het verlossende bericht binnen vanuit Apple: ‘Uw ingediende App is goedgekeurd en opgenomen in de Apple App Store.’ Voor Alexander Vermeulen betekent dit veel. “We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt aan het bedenken, ontwikkelen en maken van deze app. Het was een supergaaf moment op de App Store te openen en onze app te zien staan!”  

Verrassende samenwerking met de Bibliotheek Z-O-U-T
In het laatste kwartaal van 2016 heeft Garansys deze app ontwikkeld voor haar klant BuurtWelzijn. Stichting BuurtWelzijn heeft als doel om mensen in hun eigen buurt met elkaar te verbinden. Zij gebruiken hiervoor hun online platform www.mijnbuurtwelzijn.nl. Op dit sociale platform kunnen buurtbewoners contact met elkaar zoeken, elkaar helpen en in groepen samenwerken om de buurt mooier te maken. Het was een grote wens van Stichting BuurtWelzijn om met een mobiele applicatie het contact tussen buurtbewoners verder te bevorderen.

Al langere tijd werden ook de activiteiten van de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuidoost Utrecht) via de website van BuurtWelzijn bekend gemaakt. Ook de bibliotheek had interesse om haar activiteiten via een app te publiceren en had daarvoor een budget van de Provinciale staten Utrecht gekregen. Gesprekken met de directeur van bibliotheek Z-O-U-T, Mariet Wolterbeek, hebben gleid tot een onverwachte samenwerking tussen Garansys, Stichting BuurtWelzijn en de Bibliotheek Z.O.U.T. Alexander: “Het was heel leuk om met deze partijen samen te werken, iedereen had eigen ideeën over hoe de app eruit moest gaan zien en zo breng je elkaar echt verder.”

Gebruik van GPS
De app biedt op een gemakkelijke manier inzicht in alle, door de Bibliotheek Z-O-U-T en Stichting BuurtWelzijn gepubliceerde activiteiten die in de buurt georganiseerd worden. Tevens biedt de app de mogelijkheid om op basis van GPS de plaats te bepalen waar de gebruiker op dat moment is, om zo activiteiten te tonen in de buurt.

Alexander kijkt uit naar de toekomst: “In februari 2017 zullen wij een korte film publiceren waarin te zien is hoe deze app tot stand is gekomen, daar heb ik veel zin in. Nu staat niets ons nog in weg om de app officieel te lanceren!”

ImageBW

Samen software beheren

Jeroen en Frans hebben voor hun klant www.exportdocumenten.com een nieuwe versie van de website ontwikkeld. Jeroen werkt als business-analist bij Garansys en vertelt: “Het bestelproces is flink verbeterd, we hebben een adresboekfunctie toegevoegd en het is nu ook mogelijk om de informatie van vorige aanvragen te gebruiken bij een nieuwe bestelling. Al met al is het voor klanten nog eenvoudiger geworden om de benodigde documenten snel aan te vragen." 

Bedrijven die internationaal handelen krijgen vaak te maken met ingewikkelde regelgeving. www.exportdocumenten.com biedt uitkomst: de klant kan invoeren naar welke landen het product verzonden wordt en dezelfde dag krijgt hij de juiste exportdocumenten toegestuurd. Frans: “Omdat bedrijven vaak willen dat de producten nog op dezelfde dag worden verstuurd, moeten wij als beheerders snel kunnen schakelen. Dat is het meest uitdagende aan het werk.”

Frans is lead-beheerder bij Garansys en legt uit hoe het in zijn werk gaat als er iets verandert aan de software. "Het is altijd spannend als een nieuwe versie van software live wordt gezet. Als beheerders vertrouwen we er natuurlijk op dat de nieuwe update kwalitatief goed ontwikkeld is door ons realisatieteam, en dat de functionaliteit voldoet aan wat door de business analist is bedacht.

Toen de software in productie kwam, waren Frans en Jeroen de hele dag bij de klant aanwezig. Jeroen: “Ik vind het een grote meerwaarde om op de eerste dag fysiek aanwezig te zijn want dan kunnen we direct inspelen op problemen. Ook hebben we een directe communicatie en voorkomen we dat klanten lang last ondervinden van eventuele storingen. Gelukkig werkte de software goed, er kwam maar één melding binnen en die hebben we snel kunnen oplossen,” vertelt Jeroen trots.

ImageBW

'Ik wil geen grijze muis zijn'

“Ik weet nog goed dat ik op de A2 reed toen ik werd gebeld door het secretariaat van Eliyahu Goldratt. Hij wilde een afspraak om met ons te praten. Ik kon het niet geloven, dé Eliyahu Goldratt! Ik heb meteen Ja gezegd.” Een week eerder had Goldratt gesproken op een seminar en dat maakte grote indruk. “Zijn overtuiging en passie, het rigoureuze anders denken, het was een man van wie je elk woord gelooft dat hij zegt.”

Goldratt had een aansprekende visie over IT-projecten en hoe die verbeterd konden worden. “De aanname was dat projecten altijd uitlopen, dat is gewoon zo, dat is tot op de dag van vandaag een feit,” zegt Luc resoluut. “Een andere aanname was: het zou interessant zijn als projecten niet meer uitlopen, dus als het zou lukken om projecten tijdig of zelfs sneller af te ronden, mét een hogere kwaliteit.” In dit gesprek werd de basis gelegd voor een andere kijk op dienstverlening - Garansys was geboren.

Andere benadering van opdrachten
“Ik geloof echt dat wij met Garansys op een vernieuwende manier werken. Ons werkmodel gaat niet uit van het ouderwetse ‘uurtje/factuurtje’, waarbij je primair wordt beloond op inspanning. Nee, wij willen samen met de klant doelen behalen, samen oplossingen van waarde creëren zodat organisaties hun plek in de wereld kunnen behouden of versterken. Want dat is in deze tijd echt niet makkelijk.

“We benaderen opdrachten door samen met de klant te bepalen: welk resultaat willen we behalen? Dit vraagt een totaal andere manier van werken.”

Wij willen de IT-dienstverlening veranderen door echt samen te werken met de klant, elkaar samen sterker maken dus. Wij werken alleen nog maar op projectbasis, met vaste resultaat –en prijsafspraken. Door deze wijze van werken worden we beoordeeld op de uitkomst en dit vraagt een totaal andere manier van het benaderen van opdrachten. We beginnen bij het eindpunt en vragen ons samen met de klant af: welk doel willen we met elkaar behalen? Van daaruit bepalen we de slimste manier om dat te doen. Door constant bezig te zijn met het resultaat, doen we alleen datgene wat noodzakelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat resultaatgericht werken steeds meer gewoongoed zal worden en dat vind ik heel goed.”

Het belang van waardering
Resultaatgerichtheid loopt als een rode draad door het leven van Luc. Hij groeide op in een gezin met een ambitieuze vader die behoorlijk hoge eisen aan hem stelde. “Ik speelde al op jonge leeftijd hockey en als ik een wedstrijd won was het niet genoeg – ik wilde bij de beste horen, naar een hogere klasse, bij Jong Oranje. Mijn vader inspireerde me hierin, maar de andere kant was dat complimenten soms schaars waren. Dit heeft een positieve uitwerking gehad want het heeft ervoor gezorgd dat ik altijd het beste uit mezelf wilde halen, altijd ging voor resultaat en allesbehalve een grijze muis wilde zijn. Waar ik echter last van had: het was nooit genoeg, we vierden geen feest. Het klinkt nu negatiever dan het was hoor, maar waardering voor kleine dingen is ook noodzakelijk.”

Tijdens het gesprek over zijn vader is een andere - meer emotionele - kant van Luc zichtbaar. Hij vertelt hoe hij de opvoeding van zijn 3-jarige zoon ervaart, de zoon die hij onverwachts op latere leeftijd kreeg en wiens geboorte hij ziet als een cadeautje waar hij nog dagelijks dankbaar voor is.

“Nu ik zelf een zoon heb zie ik hoe belangrijk het is om waardering uit te spreken. Elke dag laat ik Hidde merken dat ik trots op hem ben en geniet van het plezier.”

Rationeel meten van gevoel
Het laten blijken van waardering, het vieren van kleine gebeurtenissen en het stimuleren van ambitie vindt Luc dan ook heel belangrijk binnen Garansys. “Als ik op kantoor binnenkom dan zie ik hardwerkende, toegewijde mensen. Dan hoor ik dat ze zich zorgen maken over een Prio 3 en dat is natuurlijk goed, maar tegelijkertijd denk ik: wees trots dat er geen Prio 1 is!” Volgens Luc is het meten van de tevredenheid onder werknemers heel belangrijk. “Ik volgde ooit een training bij een topsportcoach en wat hij zei was voor mij een eyeopener: ‘het meten van prestaties is goed maar het meten van passie en plezier is veel waardevoller, dan volgen de prestaties vanzelf.’ Het is eigenlijk heel simpel: als een personeelslid in een sterrenrestaurant een fout(je) maakt, hij baalt ervan en corrigeert het direct, dan voel je commitment en is het niet erg. Als iemand het foutje niet eens heeft gezien, of het niet erg vindt, dan heb je een probleem. Dan heb je te maken met iemand die gewoon zijn werk doet en zich niet betrokken voelt bij de organisatie – geen passie en geen plezier.”

“Het meten van prestaties is goed maar het meten van passie en plezier is veel waardevoller, dan volgen de prestaties vanzelf.”

Luc wil zijn teams stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en die passie uit te stralen naar buiten. “Ik meet de tevredenheid onder collega’s heel concreet en op een rationele manier, ja ik ben een redelijk rationeel persoon,” zegt hij lachend. “Bij elke maandelijkse lunch vraag ik: ‘hoe voel je je bij Garansys’ en dat vult iedereen in op een groot vel. Het is zo belangrijk om te weten hoe mensen zich voelen, om dat meetbaar te maken.”

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand
De werkwijze van Garansys vraagt om specifiek gedrag van iedereen die voor Garansys werkt. Luc: “Alles draait bij ons om zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat vraagt zeker wat van mensen: kunnen ze zichzelf managen, kunnen ze het aan om niet aangestuurd te worden van bovenaf, kunnen ze vrijheid en verantwoordelijkheid aan. Ik merk dat veel mensen het prettig vinden om aangestuurd te worden maar ik zeg altijd: indien je een probleem ziet, probeer dan eerst zelf drie oplossingen te bedenken, bepaal je voorkeur en daarna praten we verder.”

Tot in de kleinste zaken is het businessmodel van Garansys -dat uitgaat van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid voor resultaat, doorgevoerd in het bedrijfsproces. Van de vakantiedagen (dit wordt zelfstandig door het team geregeld), tot beoordelingen (dat doen teams zelf) tot de kleinste beslissingen (eigenlijk mag alles zelf besloten worden). Is er nog wel een rol voor de directeur weggelegd? Luc: “Mijn rol is vooral ondersteunend, samen goede controlemechanismen ontwikkelen en naar buiten toe gericht. Ik zit veel in stuurgroepen en wordt ingeschakeld als er onverwachte dingen gebeuren in projecten. Dat is echt leuk, want ik ben veel meer betrokken bij de inhoud, procesmatig dan he,” lachend vervolgt hij: “want IT-technisch heb ik geen idee hoe het werkt.

Ambitieus binnen Garansys en richting klanten
"Ik zit veel bij klanten aan tafel en hoor wat zij zoeken. Het echt luisteren naar de klant is zo belangrijk, begrijpen waarom zij iets willen. Wij laten de klant ook altijd heel kritisch kijken naar het opgeleverde resultaat, zij mogen elke audit houden die zij willen. Daar moet je niet bang voor zijn maar juist van leren.”

Luc ziet een rol voor zichzelf weggelegd om de collega’s bij Garansys echt verder te brengen. “Dat doe ik nog te weinig, ik wil mensen meer stimuleren, van een acht een tien maken. Het klinkt raar maar ik investeer niet in een zes. Als je investeert in zessen dan wordt alles uiteindelijk een zeven en dat is niet goed genoeg, dan wordt iedereen een grijze muis.

En hierin maakt Luc geen onderscheid tussen collega’s en klanten. “Ik wil het beste uit mensen halen, dus ook klanten wil ik stimuleren om hun ambities uit te spreken en hoge doelen voor zichzelf en voor ons te stellen. Door onze resultaatgerichte manier van werken stimuleren wij onze klanten om nog beter te worden, om echt samen beter te worden. Ik ben ervan overtuigd dat wij met Garansys de nieuwe norm in IT laten zien en dat mogen wij wat mij betreft veel meer gaan uitstralen naar buiten toe. Dat is mijn ambitie voor 2017.”

ImageBW

Succesvol migratieproject DRG

Er was haast geboden bij de migratie naar de nieuwe versie van het boekingssysteem voor De Reisspecialisten Groep (DRG). Het oude systeem zou namelijk eind 2016 uit de lucht worden gehaald. Als de migratie niet op tijd afgerond zou zijn, kon DRG in grote problemen komen met het boeken van cruises en vluchten. 
 
DRG maakt gebruik van het boekingssysteem ‘Amadeus’, een systeem waarmee zij cruises en vluchten kan boeken voor haar klanten. Serge van Garansys vertelt: “Amadeus had een nieuwe versie beschikbaar en alle systemen van DRG moesten geschikt worden gemaakt voor deze nieuwe versie. Dit vergde goede samenwerking met alle internationale partners van DRG.”
 
Het is gelukt om alle systemen over te zetten en de certificeringen zijn op orde, dit betekent dat de migratie is gelukt en de websites live mogen. Serge: “Voor DRG is het applicatielandschap eenvoudiger geworden en dat is prettig. Ik kijk vooral positief terug op dit project omdat wij zo snel hebben gewerkt en de internationale samenwerking zo goed verliep. Ik heb ontdekt: als je allemaal hetzelfde doel hebt, dan kan je heel gedegen werken.”

Logo
Image

SPARKMOMENTS

Serge: “Bij een opdracht voor Avio-Diepen merkte ik hoeveel je van elkaar kan leren. Ravin vertelde mij hoe processen van de klant werken en ik leerde hem om de codes beter op te zetten. Het is gaaf om zo samen te werken."

Logo
Image

SPARKMOMENTS

Gebruikers van IT-oplossing voor intermediairs van De Amersfoortse waarderen deze intermediair-applicatie met een 7,2! Fijn resultaat van samen verantwoordelijkheid nemen.

ImageBW

Filmpje VAF

Een scherm waarop een scheepseigenaar in één oogopslag allerlei informatie ziet over zijn vloot. Dat was de droom van Erik van Ballegooijen van VAF Instruments. Voor de bouw van dit systeem werd Garansys ingeschakeld en met resultaat: “Het systeem is nog mooier geworden dan ik vooraf had kunnen bedenken.”

Waar vroeger een schipper in een logboek bijhield hoeveel afstand er was afgelegd en brandstof was verbruikt, bevinden zich tegenwoordig honderden meetinstrumenten aan boord die ervoor zorgen dat informatie digitaal bij de scheepseigenaar terechtkomt. Erik: “Onze sensoren meten van alles, van
het brandstofverbruik tot de vervuiling van de schroef.”

Tijdrovende handmatige analyse
Deze grote hoeveelheid aan ruwe data kwam terecht bij de scheepseigenaar, die er vervolgens handmatig analyses mee moest uitvoeren zodat hij beslissingen kon nemen over zijn vloot. Erik: “Het handmatig analyseren van de data kostte veel tijd en moeite. Wij hebben daarom jarenlang gewerkt aan een systeem dat de data automatisch analyseert, door gebruik te maken van wiskundige algoritmen.”

In Garansys vond VAF Instruments de partner om samen het systeem verder te ontwikkelen. “De reden dat wij kozen voor Garansys was dat zij vooraf een vaste prijs en deadline met ons afspraken.”  

Enthousiasme tijdens maakproces
“Het fijne aan de samenwerking met Garansys was dat de medewerkers heel enthousiast en bevlogen waren over het product. Zij dachten inhoudelijk mee over mogelijkheden om het systeem nog beter te maken.”

Ook vond Erik het prettig dat Garansys een relatief kleine organisatie is, waardoor het contact snel en gemakkelijk was. “De medewerkers van Garansys kwamen regelmatig bij ons op kantoor werken. Hierdoor had ik echt het gevoel dat het een gezamenlijk project was.”

Trots op resultaat
“Het is nog mooier geworden dan ik had gehoopt,” vertelt Erik enthousiast terwijl hij het systeem demonstreert. “Een scheepseigenaar kan inloggen en op de startpagina direct zien waar zijn vloot zich bevindt. Hij heeft tevens toegang tot allerlei informatie, van de stroperigheid van de brandstof tot de afgelegde afstand van het schip. In grafieken kan hij dit soort zaken met elkaar vergelijken.”

Inzicht in deze informatie zorgt volgens Erik voor een enorme besparing, ten aanzien van kosten en het milieu. Erik geeft een voorbeeld: “Stel een containerschip verbruikt 30.000 ton brandstof per jaar. Als de schroef slechter wordt vanwege vervuiling, kost dit 1200 ton extra brandstof per jaar. Ter vergelijking: dit zijn zo’n 1000 auto’s per jaar aan vervuiling. In ons systeem ziet de scheepseigenaar precies wanneer het rendabel is om de schroef schoon te maken, wat hem tonnen aan geld en brandstof kan besparen.”

Bekijk hier het filmpje waarin Erik het systeem demonstreert.

ImageBW

'Zeg vaker Nee'

“In veel bedrijven waar wij komen, heerst een beleid van ‘input-denken’”, legt Lars uit. “Er komt een bepaalde hoeveelheid werk binnen en dit werk wordt vervolgens verdeeld onder de werknemers. Mensen die weinig omhanden hebben, krijgen dus als eerste extra werk uitgedeeld. Men denkt: ‘als mijn werknemers maar druk zijn en veel werk oppakken, wordt er ook meer opgeleverd.’

Volgens Lars is dat echter een foutieve aanname. “Het is niet per definitie zo dat er meer werk gedaan wordt als er meer uren worden gedraaid. In de praktijk werkt het juist vaak averechts!”


Verlies aan flexibiliteit en snelheid, meer stress
“Vooral bij werkzaamheden waar men afhankelijk van elkaar is, betekent te veel werk dat mensen op elkaar moeten wachten, wat leidt tot uitloop van het werk en tot stress. Soms heb je geen tijd om op elkaar te wachten wat resulteert in een project dat onaf of met lage kwaliteit wordt opgeleverd.”

Garansys onderschrijft het gedachtegoed van Eliyahu Goldratt die zei: Als ¼ van de projecten wordt stopgezet, komt er veel meer werk af. Lars voegt daaraan toe dat IT-bedrijven moeten leren denken vanuit ‘output’ in plaats van vanuit ‘input’.

Een oplossingen die nog weleens wordt gekozen is het bijschakelen van meer mensen. Vanuit “input” gedacht, betekent meer mensen dat je meer uren beschikbaar hebt en dus meer kunt doen. Maar dit is alleen waar als die mensen zelfstandig hun resultaten kunnen halen. Zo gauw ze andere mensen of gezamenlijke resources nodig hebben dan blijkt dat de extra uren input veel minder effect hebben dat je vanuit het Excel-overzicht zou verwachten. Vergelijk het met het tegelen van een badkamer. Als je dat met meer mensen gaat doen, sta je elkaar al snel in de weg in plaats van dat je meer vierkante meter per uur betegelt.

Oplossing: Selectie aan de poort
“Het denken in outputeenheden helpt enorm, vooral als je bij het realiseren met relatief stabiele teams werkt. Neem het voorbeeld van de badkamers. Door vooraf gezamenlijk te bepalen hoeveel vierkante meter je kunt betegelen, weet je precies hoeveel werk je aankan. Bij een nieuw IT-project bepaal je vooraf met je team hoeveel outputeenheden het project is, of er binnen het team ruimte is en hoe snel er opgeleverd kan worden.”

En er zijn meer voordelen van het werken in teamverband. “In een team zitten idealiter allerlei verschillende mensen, met ieder hun eigen kwaliteiten en kennis. Teamleden kunnen elkaar aanvullen en onderling het werk verdelen.”

Teams zelfstandig laten werken, sturen op output en een betere selectie aan de poort, dat is dus waar Lars voor pleit. “En vaker Nee zeggen,” voegt Lars toe. “Met een steunend team achter je is dat sowieso gemakkelijker dan als je er alleen voor staat. Ik ben ervan overtuigd dat het werkproces veel sneller, efficiënter en leuker wordt, als mensen beter hun grenzen aangeven.” 

Meer weten?

Lars tipt het boek ‘Leidinggeven zonder cijfers’ van Filip van den Driessche en Han Looten. In het boek wordt outputsturing uitgelegd en worden de verschillen met inputsturing helder uiteengezet. Vervolgens gaan de auteurs in op wat er komt kijken als je outputsturing als leidend principe in je organisatie toepast - voor manager en medewerker.

Lars heeft een zeer interessant Whitepaper geschreven over Agile werken in IT-organisaties. Klik hier om de Whitepaper te downloaden.

ImageBW

Inspiratie door Hololens

Een Hololens ziet eruit als een uit de kluiten gewassen zonnebril. Wie de bril opzet begeeft zich in de ‘gewone’ analoge wereld, waar plotseling digitale 3D-modellen in kunnen verschijnen. Hiermee wordt de kloof tussen de digitale en analoge wereld overbrugd. De Caesar Groep (waartoe Garansys behoort) experimenteert volop met deze bril en de toepassing ervan.

Tijdens de interactieve presentatie konden bezoekers ervaren hoe het voelt om de Hololens te gebruiken. Zo werd er bij een collega bijvoorbeeld een ‘virtuele ballerina’ boven zijn hoofd geplaatst. Marjon “Wij konden op een scherm volgen wat er gebeurde en dat was ontzettend grappig. Sommigen hadden na afloop zelfs last van hun vingers door de ongebruikelijke handbewegingen!”

Na afloop is er nog volop met elkaar nagepraat over de toepassingen die deze nieuwe uitvinding te bieden heeft. Een greep uit de reacties: “Helemaal super”, “Het gaf energie,” “Ik voel me helemaal geïnspireerd!”

Meer weten? Klik hier


ImageBW

Succesvolle sprint

De vernieuwde website levert een belangrijke bijdrage aan transparantie van de kwaliteit van de zorg. Het is een website van en voor professionals die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het doel is om inzicht en overzicht te bieden. Het is een plek om te delen, een plek waar kwaliteitsinformatie gebracht en bekeken kan worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden, meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en ‘Good practices’. 

Reacties van gebruikers
Sinds de livegang in april 2015 is de website al flink verbeterd. De belangrijkste verbeteringen zijn de zoekfunctie, de lay-out en de beveiliging van de site. Daarnaast is het indienen van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten gemakkelijker geworden. Kim Boerman is vanuit Zorginstituut Nederland (ZINL) betrokken bij de website als projectleider en vertelt over de reacties: "Over het algemeen zijn de gebruikers redelijk positief, zij vinden de website faciliterend, logisch en inzichtelijk. Kritische geluiden zijn dat de website niet altijd makkelijk in het gebruik is en dat producten soms lastig te vinden zijn." 

Prettige en efficiënte samenwerking
Garansys en ZINL werken al ruim 1,5 jaar samen aan de ontwikkeling van deze complexe website. "De samenwerking met Garansys ervaar ik als positief," vertelt Kim. "De communicatie verloopt prettig en efficiënt. Wij hadden als verbeterpunt aangedragen dat wij graag eerder in het proces contact wilden hebben met de bouwers en testers van de website. Vanuit Garansys is hier werk van gemaakt met als gevolg dat de bouwers en testers vaker bij overleggen zitten. Dit maakt het gemakkelijker om sneller beslissingen te nemen.”

De website zal de komende tijd, onder andere door te kijken naar reacties van gebruikers, nog verder verbeterd worden in een laatste sprint. Via deze link kunt u zien hoe de website er nu uitziet. Wij horen graag wat u ervan vindt!

 

ImageBW

Filmpje ASR Nederland

Edwin had weinig vertrouwen in het IT-verandertraject van Garansys. “Ik dacht: 'daar gaan we weer.' Wij hadden wel vaker dit soort trajecten gedaan en uiteindelijk merk je toch dat die dingen uitsterven. Dan verzanden we weer in de manier van werken zoals we dat gewend zijn met elkaar.”

Toch bleek het traject met Garansys echt anders te zijn. Edwin en Marjolein vertellen in dit filmpje waarom.

Bekijk het filmpje hier (2;08 minuut)

ImageBW

VAF wint prijs!

Vol trots feliciteren wij VAF Instruments met het winnen van de 'Energy Efficiency Solution Award 2016'. Zij wonnen de prijs met het systeem IVY, wat Garansys heeft helpen ontwikkelen.

Met het innovatieve IVY-systeem heeft een scheepseigenaar voortaan in één oogopslag inzicht in het functioneren van zijn gehele vloot. Overal ter wereld kan ingelogd worden en in grafieken is precies te zien waar de vloot zich bevindt, welke afstand is afgelegd en hoeveel brandstof er is verbruikt. Daarnaast biedt het systeem talloze mogelijkheden om gedetailleerde scheepsinformatie automatisch te analyseren. Het systeem maakt het voor een scheepseigenaar veel gemakkelijker om beslissingen te nemen over zijn vloot. Garansys en VAF Instruments hebben hiermee een praktisch en gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld wat een enorme tijd, kosten en milieubesparing oplevert. 

De 'Ship Efficiency Awards' worden jaarlijks uitgereikt aan de meest vernieuwende, energiebesparende en efficiënte innovaties in de scheepvaart. Het is een globaal evenement dat dit jaar plaats vond in Londen. Dilemma's en patronen

Met elkaar houden we ons gedrag in stand. Ook als we dat niet wenselijk vinden. We zitten vast in dilemma's: kiezen we bijvoorbeeld voor de korte of lange termijn?
 
Deze dilemma's in kaart brengen helpt om patronen te doorbreken: een kernelement uit onze veranderaanpak (consultancy).
Deze whitepaper gaat daar dieper op in.

ImageBW

17% meer productie

Op de schade-afdeling van a.s.r. verliep het werkproces niet vlekkeloos. “Het kostte ontzettend veel energie om onze IT-productie te halen en collega’s hadden soms weinig plezier in het werk”, vertelt Marjolein Smidt. A.s.r. vond een verandertraject belangrijk zodat de efficiency verhoogd werd en klanten beter bediend zouden worden. Garansys ging aan de slag met als doel: een voorspelbaar en productief voortbrengingsproces van IT. Niet iedereen zat echter op verandering te wachten.

“Daar gaan we weer,” dacht Edwin Dupont toen hij hoorde dat er een verandertraject aankwam. Binnen de organisatie was al vaker iets ingezet, maar zonder blijvend resultaat.

Eerst ruimte om te analyseren
Er werd gestart door met een gemêleerde groep mensen van a.s.r. te kijken wat er beter kon in het werkproces[1]. Zo bleek bijvoorbeeld dat er meer aandacht nodig was voor het stellen van prioriteiten. Marjolein: “Wij deden te veel dingen tegelijk, waardoor het soms lastig was om alles op tijd af te krijgen.”


“Het besef dat knelpunten ook bij andere teamleden herkend werden, was voor ons een krachtig bewustwordingsproces.”

Hoewel Edwin aan het begin sceptisch was, werd hij steeds enthousiaster en vond hij de kritische en coachende houding van de consultants van Garansys prettig. Edwin: Steeds werd gevraagd of de knelpunten ook bij andere teamleden herkend werden. Dit was voor ons een heel krachtig bewustwordingsproces.”

De oplossingen voor de problemen moesten vooral uit de mensen zelf komen en consultants van Garansys boden ondersteuning door de juiste vragen te stellen. Marjolein: “Soms was het minutenlang stil en wisten wij geen oplossing, je kon echt de ‘hersens horen kraken’. Voor sommige deelnemers duurde dit proces te lang, men werd ongeduldig en wilde snel resultaat zien. Garansys kiest echter bewust voor een werkwijze waar de tijd wordt genomen.

Blijvende verandering
Een kernteam binnen a.s.r. ging zich intensief bezighouden met de implementatie van de veranderingen. Vanuit Garansys werden bijeenkomsten georganiseerd en met behulp van spelvormen leerde men elkaar echt kennen. Zo moest er bijvoorbeeld een toren gebouwd worden van spaghetti en spekjes. Sommige teamleden begonnen gelijk met de klus terwijl anderen meer afwachtend waren. Resultaat: de toren kwam er nooit. Marjolein: “Door deze oefeningen besefte ik hoe belangrijk het is om samen te werken.” Edwin: “Ik heb beter geleerd om me te verplaatsen in verschillende collega’s, dit komt nog steeds van pas in mijn dagelijks werk.


“Medewerkers stonden 100% achter de veranderingen, omdat zij alles zelf hadden bedacht.”

Maandelijks gaf het kernteam demonstraties over de voortgang aan de rest van de afdeling. Marjolein: “Wij kregen vanuit het management alle vrijheid en daardoor was het echt ‘ons project’. Ik kreeg ontzettend veel energie van het nadenken over de veranderingen, het was heel erg leuk!”
Manager Eric van Ieperen: “Voor mij was het heel spannend om de medewerkers zoveel vrijheid te geven. Wat als zij onvoldoende resultaten zouden behalen? Ik werd echter heel goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en kon het dus loslaten. Het mooiste vond ik dat de medewerkers 100% achter de veranderingen stonden, omdat zij alles zelf hadden bedacht.”

Hogere productiviteit en veel meer werkplezier
Na 12 maanden is er bij de schadeafdeling van a.s.r. een nieuwe manier van werken ontstaan. Edwin: “Er wordt nu bij aanvang van een project gekeken wat prioriteit heeft, wij weten hoeveel werk we aankunnen en maken hierin bewuste keuzes.” Marjolein: “Het belangrijkste verschil met voorheen is dat ons productieproces meer gestroomlijnd is. Als gevolg hiervan is onze productiviteit met 17% toegenomen. Mijn collega’s ervaren meer rust en er is meer samenwerking. Over het algemeen is mijn eigen werkplezier enorm toegenomen. Ik heb meer energie dan ooit!”


[1] Hierbij maakt Garansys gebruik van elementen uit de TOC (Theory of Constraints) waarbij gekeken wordt naar ‘knelpunten’ binnen de organisatie.

ImageBW

Filmpje fotoshoot

De foto’s voor de nieuwe website werden gemaakt op een wel heel bijzondere locatie: de metaalkathedraal in Utrecht. Op deze industriële, stoere plek kwamen er plotseling hele andere kanten van onze medewerkers naar boven!
 

Logo
Image

SPARKMOMENTS

Ik geniet ervan als klanten zeggen dat zij het gevoel hebben altijd bij ons terecht te kunnen, een mooier compliment bestaat er niet!

Logo
Image

SPARKMOMENTS

“Als ik software maak die gebruiksvriendelijk is en ook nog foutloos werkt, dan ben ik trots op mijn werk.”

Logo
Image

SPARKMOMENTS

“Ons productieproces is beter gestroomlijnd, de productiviteit is met 17% toegenomen en ik heb veel meer plezier in mijn werk!”

ImageBW

Mooiste applicatie ooit

In de scheepsvaart wordt gebruik gemaakt van sensoren om allerlei zaken te meten, zoals de hoeveelheid verbruikte olie, de kracht die de motor levert en de vaarsnelheid. Ruben: “VAF Instruments ontwikkelt deze sensoren en beschikt daardoor over een enorme hoeveelheid data, waarvan zij het potentieel wilden benutten.” 

VAF Instruments heeft de kennis ontwikkeld over hoe deze grote hoeveelheid data inzichtelijk gemaakt kon worden via Key Performance Indicatoren (KPI’s) en hoe deze gevisualiseerd kon worden in een overzichtelijk dashboard voor haar klanten. Aan Garansys werd gevraagd om het systeem te maken die deze data kon verwerken en de KPI’s kon visualiseren middels een dashboard. Als Solution Architect is Ruben (28 jaar) betrokken geweest bij het ontwerp van het systeem. “Wij zijn heel doelgericht met de klant in gesprek gegaan om te horen wat zij wilden, bij het ontwerp hebben we steeds nagedacht over de gebruiksvriendelijkheid en de functionaliteit.

”Het ontwikkelde systeem zorgt ervoor dat de grote hoeveelheid data automatisch wordt omgezet naar een leesbaar overzicht. Ruben: “In één oogopslag kan nu alle informatie over de schepen bekeken worden in grafieken en widgets, tot op de minuut nauwkeurig. Dit maakt het eenvoudig om data van verschillende schepen met elkaar te vergelijken, zoals bijvoorbeeld de vaarsnelheid en het olieverbruik.”
VAF Instruments is zeer enthousiast over het resultaat en ook Ruben is trots: “De mogelijkheden met dit systeem zijn eindeloos, de data geeft zoveel nuttige informatie. Het gaafste vind ik dat wij vanuit een idee van de klant, een systeem hebben gebouwd dat een enorme meerwaarde biedt.”  

ImageBW

Puzzel is uitdaging

“Ik heb eigenlijk nog nooit gesolliciteerd naar een baan”, vertelt Ruud (57 jaar). Na zijn opleiding informatica kwam hij 31 jaar geleden bij een zusterorganisatie van Garansys terecht en hij is nooit meer weggegaan. “Ik word nog steeds uitgedaagd doordat het werk zo veelzijdig is. De ene dag ben ik een heel nieuw systeem aan het bouwen en de andere dag zoek ik naar fouten in de software. Ook van het samenwerken met collega’s kan ik erg genieten, wij leren heel veel van elkaar.”

Bij het zoeken naar fouten is Ruud soms net een detective: “Laatst was er een probleem bij Zeetours, één van onze klanten. Bij het boeken van een tour konden klanten van Zeetours een optie nemen op een reis en die optie werd drie dagen vastgehouden. In de praktijk werd de optie echter maar twee dagen vastgehouden.” Als gevolg hiervan waren de klanten bij Zeetours ontevreden en trok de IT-afdeling bij Garansys aan de bel voor hulp. 
 
Urenlang zocht Ruud tussen de codes en uiteindelijk bleek het om een minuscuul stukje data te gaan dat gewijzigd moest worden. “Of ik dan blij ben? Jazeker, maar ik sta er niet te lang bij stil. Gewoon, door naar het volgende probleem.” Deze nuchtere en oplossingsgerichte houding maakt dat Ruud hard werkt voor klanten. “Het mooiste  vind ik als wij het probleem van de klant op tijd en naar hun wens kunnen oplossen, dan heb ik mijn werk goed gedaan.” 

ImageBW

Stabiel beheer Nyenrode

Al meer dan 65 jaar heeft de Nyenrode Business Universiteit de missie om jonge mensen met talent, doorzettingsvermogen en ondernemingsgeest te helpen ontwikkelen tot ondernemende managers die overal ter wereld terecht kunnen. Om deze missie waar te maken, is een betrouwbare studentenadministratie van groot belang. Garansys heeft een bijdrage geleverd aan het realiseren, beheren en bewaken van de IT die de studentenadministratie ondersteunt. 
 
Eén universiteit, één studentenadministratie 
Het samenvoegen van NIVRA Nyenrode en Nyenrode Business betekende dat twee studenten administraties samengevoegd moesten worden. Als dat niet gedaan werd, zou er dubbel administratiewerk plaatsvinden en zouden de gegevens op het moment van opslaan al verouderd kunnen zijn.  
 
“Nu kunnen wij alle informatie op één plek beheren.”

“Garansys was nodig voor de automatiseringsslag,” vertelt Rilana Tobben van Nyenrode. “Voor het bestaande SAN (Studenten Administratie Nyenrode), heeft Garansys diverse releases uitgebracht. Nu kunnen wij alle informatie op één plek beheren en vanaf daar communiceren met andere applicaties.” 
 
Verbetering van scherm met lesroosters 
“Wat Garansys onderscheidt van andere partners, is dat zij creatief meedenken en initiatief tonen”, vertelt Rilana. “Wij dachten al jaren na over een nieuwe inrichting van ons digitale scherm met lesroosters. Toen wij dit bespraken met Garansys gingen zij in gesprek met de eindgebruikers. Zij kwamen met een oplossing waarbij het scherm werd aangepast en het tegelijkertijd mogelijk werd om de roosters gemakkelijk te wijzigen. Dit was een grote verbetering voor de gebruiker.”
 
“Het nieuwe scherm met lesroosters biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden. Dat is een grote verbetering voor de gebruiker.”

 
Stabiliteit en betrouwbaarheid 
Door het uitgevoerde beheer van Garansys zijn de systemen bij Nyenrode zeer stabiel. Rilana: “Ik heb tijdens de projecten nooit een prio 1 hoeven melden, wetende dat als dit gebeurt, Garansys garandeert dat wij binnen de afgesproken tijd weer kunnen werken. Dit geeft een gevoel van zekerheid. Bij Garansys ben ik ervan verzekerd dat er altijd een goede oplossing komt voor problemen.

ImageBW

NS: 60% meer IT productiviteit

Elke dag reizen 1,1 miljoen mensen met de trein. Dit is alleen mogelijk met gebruik van een OV chipkaart. Achter de uitgifte of het opladen van de chipkaart zit complexe software. NS Business Systemen maakt deze software of integreert software van derden in haar systemen. Elke fout in de software kan directe gevolgen hebben voor de reiziger en kan leiden tot imagoschade. Het niet voldoen aan wettelijke eisen en deadlines kan tientallen miljoenen euro’s kosten. Het is dus van groot belang dat de software kwalitatief hoogwaardig is en voorspelbaar geleverd wordt. In de praktijk lukte dit niet altijd.
  
Analyseren van kernprobleem
In een aantal workshops werd met de belangrijkste betrokkenen achterhaald wat het kernprobleem was in het voorspelbaar leveren van kwalitatief hoogwaardige software. Uit de workshops bleek onder andere dat de structuur van de projectorganisatie, in combinatie met resource pools niet leidde tot het gedrag dat nodig was om software voorspelbaar te leveren. Met de groep werden vervolgens de juiste oplossingselementen gekozen om deze gedragspatronen te doorbreken. 
 
Doordat gezamenlijk de oplossing werd bepaald, ontstond er gedragenheid voor de verandering die nodig was. In de verandering begeleidde Garansys NS Business Systemen in haar transformatie van een traditionele lijnorganisatie naar een software ontwikkelketen. Deze keten wordt gekenmerkt door multidisciplinaire teams die op transparante wijze kleine brokken functionaliteit realiseren. 
 
Productietoename van 60%
Na het verandertraject is er 'flow' ontstaan in de hele keten. Resultaat: de productiviteit is met 60% toegenomen en de software wordt voorspelbaar geleverd. Dit heeft directe positieve gevolgen voor de reiziger. 
 
Cruciaal voor het behalen van dit succes was de veranderaanpak van Garansys. Een aanpak waarbij de veranderkracht van de NS zelf centraal stond. De rol van Garansys was begeleidend en faciliterend en richtte zich op het behouden van focus. Door deze werkwijze is een langdurige verandering ontstaan die gedragen wordt door de organisatie. 

Logo
Image

SPARKMOMENTS

Eens heel wat anders, met elkaar een fotoshoot hebben voor de nieuwe website! Trots op de fotomodellen!